Na česko-slovenském pomezí se narodila vlčata

07. 08. 2019
Na česko-slovenském pomezí se narodila vlčata

Jedná se o vůbec první potvrzené rozmnožování vlků v této oblasti od jejich návratu v 90. letech.

 

Malá vlčí smečka, která se na česko-slovenském pomezí v Javorníkách  usadila v roce 2018, přivedla letošní jaro na svět vlčata. Tyto cenné informace se podařilo získat díky intenzivnímu monitoringu Hnutí DUHA a dalších spolupracovníků ze Štátnej ochrany prírody na Slovensku. Pár momentů ze skrytého života vlčí rodiny  zdokumentovali zoologové přímo v terénu [1].

„Ochrana velkých šelem se neobejde bez trvalé  mezinárodní spolupráce“, vysvětluje Dana Bartošová z AOPK ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Beskydy. „Na území CHKO Beskydy a CHKO Kysuce při monitoringu a ochraně rysů, vlků a medvědů vzájemně spolupracují Správa CHKO Beskydy, Správa CHKO Kysuce a Hnutí DUHA Olomouc.

„Chovatelé hospodářských zvířat na horských samotách by nyní měli brát na přítomnost vlčí rodiny zřetel a zejména v noci řádně zabezpečovat své ovce, kozy a telata“, dodává Bartošová. Nejúčinnější způsob představuje kvalitní elektrický plot, zajištěný proti podhrabání či podlezení, a pořízení pasteveckého psa.

„Úspěšná reprodukce vlků a rysů v oblasti Javorníků potvrzuje skutečnost, že stavy spárkaté zvěře, jejich přirozené potravy, jsou v současnosti v dané oblasti vysoké“, objasňují Marián Slamka a Jozef Bučko z Národného lesnického centra. „Potvrzují to i výsledky mysliveckých statistik, které každý rok zpracováváme a v neposlední řadě se to negativně projevuje na stavu mladých lesních porostů.“

Kromě rozmnožování vlků se podařilo v Beskydech a Javorníkách potvrdit také narození rysích mláďat. Po šesté za sebou se matkou stala devítiletá rysice Draža a poprvé rysice Lucka [2]. Další mláďata má i devítiletá rysice Heřmína, aktuálně sledovaná pomocí GPS telemetrie v rámci přeshraničního projektu Interreg [3]. Chráněná krajinná oblast Beskydy je tak jediným místem v České republice, kde se trvale vyskytují všechny tři druhy velkých šelem.

 

 

Foto: Peter Drengubiak, SCHKO Kysuce

 

Celou tiskovou zprávu Hnutí DUHA Olomouc, Národného lesnického centra, Správy CHKO Kysuce a Správy CHKO Beskdy naleznete zde: https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/na-cesko-slovenskem-pomezi-se-narodila-vlcata-zoologove-potvrdili-take-rozmnozovani-rysu/

 

 

Poznámky:

[1] Snímky Petera Dregubiaka  a Beňadika Machicníka jsou k dispozici na https://www.selmy.cz/novinari/galerie/?category=43%22  Video Martina Duľy dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=l1nObgxd6p4  , video Beňadika Machciníka dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=R1_MgjB21hs a https://www.youtube.com/watch?v=TfBYbHt7bhs. Příběh z pozorování vlčí rodiny najdete na http://chkokysuce.sopsr.sk/vlcia-rodina/.

[2] Záběry rysic a rysátek z  fotopastí jsou dostupné na adrese:  https://www.selmy.cz/novinari/galerie/?category=44%22 

[3] Projekt Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa a ostrovida na československom pomedzí byl podpořen v rámci  Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014-2020.

 

Zpět na výpis aktualit