Moravskoslezský kraj nabízí dotační podporu chovatelům ovcí

30. 06. 2022
Moravskoslezský kraj nabízí dotační podporu chovatelům ovcí

Chovatelé, kteří pasou ovce a kozy na území Moravskoslezského kraje, mohou žádat o finanční podporu na nová preventivní opatření proti útokům vlků či standardizaci těch stávajících.

 

V rámci nabízeného dotačního programu mohou žádat i o podporu na pořízení pasteveckého psa či mobilního košáru. Výše dotace činí minimálně 15 000 Kč a nesmí přesáhnout 100 000 Kč. Podrobné informace o dotačním programu a podmínkách čerpání naleznete zde.

Ve fázi finálních příprav je také Operační program Životní prostředí 2021–2027, v rámci kterého se opět počítá s možností čerpat podporu na preventivní opatření na ochranu stád, jako tomu bylo v uplynulém programovém období (OPŽP 2014–2020).

Foto: ČSOP Libosváry

Zpět na výpis aktualit