Mapovatelé potvrdili na Broumovsku minimálně 14 vlků

11. 03. 2022
Mapovatelé potvrdili na Broumovsku minimálně 14 vlků

Pátrali zde po jejich stopách či dalších důkazech pobytu, jako je trus či zbytky kořisti.

 

V sobotu 19. února prošlo více než dvacet mapovatelů 17 tras, které pokryly většinu širšího území Broumovské vrchoviny až po národní park Góry Stołowe v Polsku (Vraní hory, Javoří hory, Jestřebí hory, Broumovské stěny, Adršpašsko-teplické skály, Peklo u Nového Města a další).  Zjištěna byla přítomnost minimálně 14 vlků ve třech teritoriích  [1].

„Počasí nám nepřálo. Sněhová pokrývka, na které se dobře stopuje, byla jen v nejvyšších partiích. Přesto se přítomnost vlků podařilo doložit, čísla potvrdila naše odhady. Sebrali jsme také vzorky pro analýzu DNA, která nám může napovědět o pohybu jednotlivých vlků,“ vysvětluje Petr Kafka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Celkem se během jediného dne podařilo nalézt 54 věrohodných pobytových znaků vlka a potvrdit tak výskyt ve všech třech předpokládaných teritoriích vlků, zasahujících do Broumovské vrchoviny. Stopní dráhy svědčily o přítomnosti minimálně čtrnácti vlků,“ komentuje výsledky Miroslav Kutal, vedoucí Programu Šelmy v Hnutí DUHA a akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně.

Do naší krajiny patří jak hospodářská zvířata, která ji pomáhají pastvou udržovat, tak vlci. Ti snižují stavy přemnožených prasat divokých, srnců či jelenů, kteří okusem působí velké škody na lesních porostech či zemědělských plodinách. Přemnožená spárkatá zvěř tvoří více než 90 % vlčího jídelníčku [2].

„Důležité ale je, aby si vlci nezvykali chodit do ohrad pro snadno dostupnou kořist v podobě ovcí a koz, v poslední době bohužel i telat. Právě proto nyní připravujeme zjednodušení dotačních pravidel Operačního programu Životní prostředí, aby finance na zabezpečení stád byly pro chovatele co nejdostupnější. Mimochodem, oproti roku 2020 klesl v loňském roce v Královéhradeckém kraji počet vlčích útoků na hospodářská zvířata. To by mohlo naznačovat, že chovatelé postupně vylepšují zabezpečení pasených zvířat [3],“ vysvětluje Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR. 

Akci pořádalo Hnutí DUHA ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, zúčastnili se jí i zástupci národního parku Góry Stołowe,  místních chovatelů i myslivců. Konala se již podruhé [4], v příštím roce se v ní bude pokračovat. Obdobná akce s účastí dobrovolníků probíhá tradičně také v chráněné krajinné oblasti Beskydy [5].

Poznámky: 

[1] Podrobná zpráva z mapování je dostupná na www.selmy.cz.

[2] Například https://www.dbb-wolf.de/Wolf_Steckbrief/portrait, https://owad.fzp.czu.cz/dl/93620?lang=cs.

[3] https://www.navratvlku.cz/aktuality/skody-vlkem-na-hospodarskych-zviratech-mezirocne-klesly-nova-mapa-ukazuje-kde-je-treba-stada-zabezpecovat, Postup nahlášení škodní události krok za krokem (navratvlku.cz)

[4] Zpráva z loňského mapování:  https://www.selmy.cz/clanky/celoplosne-mapovani-vlka-obecneho-na-broumovsku-a-v-okoli-v-zime-2020-2021/ 

[5] https://www.navratvlku.cz/aktuality/probiha-mapovani-vyskytu-velkych-selem-v-beskydech

Foto: Staffan Widstrand

Zpět na výpis aktualit