Komentář ke střetu loveckého psa při naháňce u Nové Pece (Horní Planá) s vlkem

09. 12. 2021
Komentář ke střetu loveckého psa při naháňce u Nové Pece (Horní Planá) s vlkem

Správa národního parku Šumava získala informaci o napadení loveckého psa při naháňce na prasata divoká, která probíhala na území divize Horní Planá. Vlk tu měl napadnout a usmrtit loveckého psa, na místě mělo být celkem 5 vlků.

 

„Nemáme detailní zdokumentované informace. Víme, že se v tomto území vlci mohou pohybovat, z našich dat ale nevyplývá, kolik přesně. Z dostupných informací se zdá, že vlci byli pravděpodobně vyrušeni psem puštěným na volno v rámci naháňky a  následně došlo k zápasu. Podobné riziko s fatálními zraněními hrozí, když čas od času dojde ke střetu psa s prasetem divokým.  U loveckých psů, kteří pomáhají vykonávat právo myslivosti, nelze přímo těmto střetům zabránit,“ konstatuje Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

U psů, kteří doprovázejí své majitele při pobytu venku, však lze obdobným situacím předcházet. „V místech, kde vlci žijí, je třeba, aby lidé měli své psy pod dohledem, nejlépe na vodítku, protože vlci a psi na sebe mohou reagovat agresivně. Pes na vodítku, vyjma psa loveckého při výkonu práva myslivosti, má být ve volné krajině samozřejmostí,“ dodává Jindřiška Jelínková.

V souvislosti s případem v Horní Plané se opět objevily spekulace o hybridizaci vlků se psy. Konkrétně na Šumavě z desítek genetických analýz sebraných vzorků převážně vlčího trusu, které provedli pracovníci Univerzity Karlovy, se ani u jednoho neprokázalo, že by zde žijící vlci byli zkříženi s jakoukoli psí rasou.

Pravidelný monitoring a genetická analýza získaných vzorků (nalezených v terénu i odebíraných při škodních událostech) probíhá na celém území v ČR. Jediné křížení vlků se psy bylo prokázáno v roce 2017 na Rumbursku. Samice vlka, která přišla o svého partnera zřejmě v důsledku nelegálního odstřelu, měla tři mláďata se samcem psa. Ta byla velmi tmavá a postrádala patřičnou plachost, poté došlo k jejich odstřelu. Další takový případ není znám, tvrzení o křížencích vlků se psy tak zůstávají nepodloženou spekulací.

Chovatelům hospodářských zvířat stát případné škody způsobené vlkem proplácí, včetně škod na pasteveckých psech. Škodu vlkem na loveckém psu v současné době není možné ze zákona č. 115/2000 Sb. o náhradách škod vybranými zvláště chráněnými druhy uplatnit. V aktuálně připravované novele tohoto zákona AOPK ČR navrhuje, aby byly propláceny i případné škody na napadených psech pracovních plemen i psech ze zájmových chovů.

Foto (ilustrační): Staffan Widstrand

Zpět na výpis aktualit