Ke škodám způsobeným vlkem na Jablunkovsku

25. 07. 2022
Ke škodám způsobeným vlkem na Jablunkovsku

Na Jablunkovsku v poslední době došlo v porovnání s jinými regiony ČR k vysoké koncentraci škod na hospodářských zvířatech (ovcích), které pravděpodobně způsobili vlci, v jedné oblasti (katastry 3-4 obcí) a v krátkém čase.

 

Podle informací, které má AOPK ČR k dispozici, situaci vyhodnocuje jako závažnou.  Proto (ačkoli v tomto území není orgánem ochrany přírody) nabídla krajskému úřadu veškerou odbornou podporu z pozice realizátora Programu péče o vlka obecného. K problematice svolal 13. 7. 2022 Krajský úřad Moravskoslezského kraje jednání.

Krajský úřad se dohodl s AOPK ČR na spolupráci při získávání podkladů pro rozhodování v rámci řízení o výjimce na eliminaci vlků. Řízení bude zahájeno po podání úplné žádosti ze strany zástupců obcí a zástupců chovatelů ovcí a koz. Pracovníci AOPK ČR nyní na místě instalují fotopasti, účastní se šetření při dalších škodách, odebírají vzorky na analýzu DNA, pomáhají se zabezpečením stád. Krajskému úřadu nabídla spolupráci také brněnská Mendelova univerzita.

Vlk patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů a není možné jej podle české i evropské legislativy lovit. Je však možné si podle zákona o ochraně přírody zažádat o výjimku v případě opakovaného překonávání zabezpečení stád v souladu se Standardem na ochranu hospodářských zvířat před útoky velkých šelem (https://nature.cz/web/cz/platne-standardy) a problematického jedince z populace odstranit.


Pro rychlé řešení obdobných problematických situací AOPK ČR v souladu s Programem péče o vlka obecného společně s MŽP připravila tzv. Pohotovostní plán pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného. Plán popisuje chování vlka od přirozeného po problematické a obecně navrhuje co největší množství správních kroků připravit v předstihu tak, aby mohla být potřebná rozhodnutí učiněna rychle. Rozhodnutí o způsobu, jak problematickou situaci řešit, budou mít tzv. krizové štáby. Ty budou ustaveny pro každý region s výskytem vlků (se zastoupením AOPK ČR, krajského úřadu, Policie ČR, krajské veterinární správy, ČMMJ). Nyní probíhají jednání mezi ministerstvy životního prostředí a zemědělství, předpokládá se, že bude plán schválen v srpnu letošního roku.

foto: ČSOP Libosváry

Zpět na výpis aktualit