Kdo obchází Rybník na Domažlicku - vlk nebo pes?

07. 06. 2021
Kdo obchází Rybník na Domažlicku - vlk nebo pes?

Během letošního května dostala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR několik oznámení o pozorování vlka v okolí Rybníku na Domažlicku.

 

Pozorovatelé byli znepokojeni, že se zvíře pohybovalo v blízkosti obce a nechalo se sledovat i natáčet mobilním telefonem na poměrně krátkou vzdálenost. Pořízené záznamy bohužel nejsou dost kvalitní, aby bylo možné s jistotou potvrdit, že zvíře je vlk, a nikoli třeba toulavý pes. AOPK ČR proto začala území podrobněji monitorovat, aby zjistila, o jaké zvíře se jedná. Zároveň také chce sledovat jeho chování.

Samotné přiblížení vlka na vzdálenost menší než 30 metrů, zvláště pokud je pozorovatel v autě, ještě nemusí být projevem nepřirozeného chování. Vlci ve dne špatně vidí a může se stát, že hned nerozeznají člověka, kterému se jinak raději vyhnou. Opakované pozorování zvířete v blízkosti lidských sídel však vyžaduje naši pozornost,“ popisuje Milena Prokopová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vlci se v Českém lese vyskytují od roku 2017. Dosud se pohybovali především v lesích a lovili převážně lesní zvěř. Díky tomu jsou škody na hospodářských zvířatech v CHKO Český les ve srovnání s jinými oblastmi s výskytem vlků minimální. Občas jsou pozorováni také na pastvinách, ale v bezprostřední blízkosti lidských obydlí jen velmi výjimečně, a zatím nikdy ne opakovaně. Dosavadní způsob života vlků v Českém lese je tedy ve vztahu k člověku nekonfliktní.

V místech, kde vlci žijí, je potřeba dodržovat několik pravidel, abychom předešli rizikovým situacím. Klíčové je, aby si vlci nezvykli na přítomnost člověka – neměli by se třeba lákat na potravu kvůli focení či pozorování, zbytky jídla či uhynulá domácí zvířata by neměla volně ležet venku. Vlk se totiž jako velmi inteligentní zvíře snadnému získávání potravy rychle naučí a dokáže tuto znalost předat i svým potomkům a dalším členům smečky. Není také vhodné, aby ve vlčím teritoriu volně pobíhali psi, protože vlci je vnímají jako konkurenty a mohou na ně zaútočit,“ vysvětluje Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, koordinátorka Programu péče o vlka obecného.

Všechna uvedená opatření AOPK ČR doporučuje uplatňovat obyvatelům i návštěvníkům obce Rybník.

„Pokud se s vlkem setkáte, informujte nás o tom prosím na některém z níže uvedených kontaktů, případně na e-mail vlk@nature.cz. Každá zpráva je důležitá pro vyhodnocení a stanovení dalšího postupu. Děkujeme,“ uzavírá Milena Prokopová.

Kontakt:
Milena Prokopová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí oddělení sledování stavu biodiverzity regionálního pracoviště Správa CHKO Český les, tel: 725 724 956, e-mail.milena.prokopova@nature.cz
Jindřiška Jelínková, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí oddělení druhové ochrany živočichů, e-mail: jindriska.jelinkova@nature.cz, tel: 702 004 953
Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, tel: 724 102 406, e-mail: karolina.sulova@nature.cz,

Foto: Štěpán Rozenkranz

Zpět na výpis aktualit