Jak se žije s vlkem v Alpách?

10. 06. 2021
Jak se žije s vlkem v Alpách?

Odpovědi na tuto otázku nám nabídla konference pořádaná partnery projektu LIFE WolfAlps EU, která se odehrála na konci května – jak jinak než online.

 

Vlk se do alpské oblasti začal přirozeně navracet v 90. letech 20. století a dnes se vyskytuje ve všech alpských zemích. Napříč jednotlivými státy se však přístup k vlkům, jejich management i monitoring různí. K efektivnímu snižování konfliktů v soužití člověka a vlka vyvstala potřeba mezinárodní spolupráce a integrovaného přeshraničního přístupu.

O to se pokouší právě projekt LIFE WolfAlps EU (2019–2024), na kterém spolupracují 4 alpské země: Francie, Itálie, Rakousko a Slovinsko. Navazuje přitom na předchozí projekt LIFE WolfAlps (2013–2018). Hlavním pilířem projektu je snaha sjednotit management vlka v jednotlivých zemích, navázat odbornou přeshraniční spolupráci a monitoring, dále potom snížit dopady přítomnosti vlka na pastevectví přijetím efektivních preventivních opatření a v neposlední řadě také studovat vliv predátora na populaci kořisti i myslivost jako takovou.

Nejnovější poznatky o vlcích z jednotlivých alpských zemí (ale například i z Finska) – o jejich populaci, aktuálním výskytu v oblasti, monitoringu, ale i o způsobených škodách a využívaných preventivních opatřeních – se dozvíte v záznamu téměř osmihodinové konference:

Zpět na výpis aktualit