Fotopasti potvrdily přítomnost vlků v Lužických horách

04. 07. 2018
Fotopasti potvrdily přítomnost vlků v Lužických horách

V Lužických horách se pohybují minimálně dva vlci. Důkazy o tom přinesly fotografie a videa z fotopastí Hnutí DUHA z jara letošního roku.

Nepřímé důkazy, nasvědčující přítomnosti vlků v Lužických horách, zdokumentovali dobrovolníci Vlčích hlídek na začátku letošního roku. Stopní dráhy a trus ukazovaly na pohyb dvojice zvířat [1]. Stoprocentní důkaz však chyběl.

Nyní se vlčí pár ukázal na videu z fotopasti umístěné v centrální části hor. Obě zvířata se na něm pohybují zasněženým lesem. Fotopast umístili dobrovolníci Vlčích hlídek na konci zimy a ponechali ji několik měsíců bez kontroly pro případ, že se vlci v lokalitě usadí a vyvedou mladé. K fotopasti tedy zamířili dobrovolníci znovu až nyní a potvrdili tak zatím výskyt dvou jedinců. Zda šlo o pár, který vyvedl mladé, ukážou další pravidelné kontroly fotopastí.

Výskyt vlků na jaře potvrdily i fotopasti v sousedním chráněném území - Národním parku České Švýcarsko. Tam automatické kamery instalovala správa NP, mimo jiné kvůli monitoringu kopytníků. Fotopast umístěná poblíž jednoho z krmelců zcela nečekaně zachytila unikátní záběry - ulovení laně vlkem, což je názornou ukázkou situace, kdy se vlci podílejí na regulaci zvěře v lesích (nejen) národního parku [2].

V České republice po mnoha desetiletích opět žijí vlci a pravidelně přivádějí na svět potomky. Návrat vlků má pozitivní vliv na české lesy, protože vlci pomáhají redukovat přemnožené kopytníky, jako je srnec, jelen nebo prase divoké. Předsudky a malá informovanost o návratu vlků a jejich způsobu života mohou vést ke konfliktům s některými chovateli hospodářských zvířat, na jejichž nezabezpečená stáda mohou vlci zaútočit. Právě sdílením informací o výskytu vlků s ochránci přírody, myslivci, lesníky a chovateli můžeme těmto konfliktům předejít. Navíc k prevenci mohou chovatelé využít financování z dotační výzvy Operačního programu Životní prostředí [3].

 

 Miroslav Kutal, expert na velké šelmy z Hnutí DUHA Olomouc a akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně, řekl:

„Fakt, že se v Lužických horách usadil minimálně pár vlků, je pro naše lesy dobrou zprávou - vlci pomáhají do krajiny vracet přírodní rovnováhu. Zároveň je nutné zabezpečit hospodářská  zvířata, především ovce, kozy a novorozená telata proti útokům vlků. Hnutí DUHA připravuje několik projektů na modelové zabezpečení ovcí a jedné chovatelce už naše organizace zajistila nákup pasteveckého psa z pracovní linie ze Slovenska [4].”

 

Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, řekl:

„Přesto, že se vlci se na severu Čech pohybují od roku 2012 a nejpozději od roku 2016 máme důkazy o jejich přítomnosti, zejména snímky z fotopastí, trus či stopní dráhy, také z Národního parku České Švýcarsko a jeho okolí, jsou jejich přímá pozorování naprosto raritní záležitostí, protože vlci se lidem se vyhýbají.“

 „Život ve vlčích regionech samozřejmě přináší vyšší nároky na zabezpečení chovů menších hospodářských zvířat. V tomto ohledu lze čerpat množství zkušeností například od chovatelů v saské Lužici, která hostí zdrojovou vlčí populaci pro naši oblast a kde lidé s vlky žijí již od druhé poloviny devadesátých let.“

 

 Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny řekla:

„Rozumím tomu, že pro chovatele je těžké vidět zvířata, napadená velkou šelmou. Je to pohled, kterému jsme si v posledním století odvykli. Na druhou stranu zkušenosti z Německa ukazují, že v krajině je možné hospodařit a zároveň tu mohou žít i divoké šelmy. Je ale potřeba s jejich přítomností počítat a přizpůsobit jí způsob chovu hospodářských zvířat. Škody způsobené velkými šelmami operativně řešíme. Naši pracovníci je přímo na místě posuzují, aby měl majitel nárok na náhradu. S chovateli jednáme a vysvětlujeme jim, jak stáda zabezpečit. Pro ochranu stád mohou nyní získat osmdesátiprocentní dotaci z Operačního programu Životní prostředí."

 

Poznámky:

[1] http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/v-luzickych-horach-se-pravdepodobne-pohybuji-vlci/

[2] Fotografie vlků jak z Lužických hor, tak z Národního parku České Švýcarsko jsou přílohou této tiskové zprávy a zároveň jsou na http://www.selmy.cz/novinari/galerie/?category=39%22 v novinářské galerii. Video vlků z Lužických hor najdete na  https://youtu.be/WMX-7aK2XQE

[3] http://www.opzp.cz/vyzvy/110-vyzva

[4] Více na http://www.selmy.cz/clanky/jak-se-dari-steneti-kangala-v-luzickych-horach/

 

Tuto a další tiskové zprávy najdete na http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/ a www.hnutiduha.cz/aktualne.

Zpět na výpis aktualit