Evropská komise o vlcích a zvýšené finanční podpoře

25. 03. 2019
Evropská komise o vlcích a zvýšené finanční podpoře

Lov vlků by neměl být primárním řešením konfliktů spojených s výskytem této šelmy - to vyplývá z dopisu evropských komisařů adresovanému ministrům životního prostředí a zemědělství členských států Evropské unie.

 

V posledních desetiletích se vlci, kteří jsou chráněni evropskou směrnicí o stanovištích, navracejí do oblastí svého původního výskytu. Jejich návrat s sebou nese konflikty s lidským hospodařením a zejména pro oblasti, ve kterých se vlci nevyskytovali mnoho desetiletí, představuje velkou výzvu.

Evropská komise spatřuje klíčovou úlohu především v podpoře účinných preventivních opatření předcházejících škodám na hospodářských zvířatech a ve vytvoření efektivního a spravedlivého systému náhrad těchto škod. Usmrcování vlků by mělo být alternativou v případě problematických jedinců, u nichž se preventivní opatření ukazují jako nefunkční.

Na podzim roku 2018 proto Evropská komise v rámci podpory zemědělců vydala „Oznámení Komise o změně pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020“ (2018/C 403/06), podle kterého lze podporu na preventivní opatření čerpat až do výše 100 %.

Česká republika s ohledem na tuto změnu zaslala dne 15. 3. 2019 žádost na Evropskou komisi o renotifikaci podpory poskytované v rámci 110. výzvy Operačního programu Životní prostředí se změnou výše podpory z 80 % na 100 %. Nyní běží dvouměsíční lhůta pro vyjádření se k této změně. Jelikož jde o změnu vyplývající z oznámení Komise, očekáváme její bezproblémové přijetí. Po schválení bude promítnuta do Pravidel pro žadatele a příjemce podpory a následně bude možné poskytovat podporu na preventivní opatření do výše 100 %. Aktualizaci Pravidel a tedy i možnosti čerpání stoprocentní podpory očekáváme během letních měsíců (resp. od 1. 7. 2019).

Evropská komise přitom v rámci ochrany a mangementu vlka klade důraz na vlastní aktivitu členských států. V České republice je v současnosti projednáván návrh Programu péče o vlka obecného, který představuje základní metodický nástroj pro prevenci a řešení konfliktů spojených s výskytem vlka. Zpracovává právě zmíněná klíčová témata jako je zefektivnění systému poskytování náhrad vzniklých škod chovatelům, zavedení vhodného mechanismu finanční podpory preventivních opatření či postup v případě výskytu problematických vlků.

Celý dopis evropských komisařů si můžete přečíst v originále zde.

 

Foto: Staffan Widstrand

Zpět na výpis aktualit