Doporučení pro chovatele hospodářských zvířat na Broumovsku

22. 10. 2019
Doporučení pro chovatele hospodářských zvířat na Broumovsku

V posledních dnech se v této oblasti objevily případy napadení domácích zvířat, zejména ovcí, velkými šelmami, pravděpodobně vlkem.

 

Poslední se odehrál v noci ze čtvrtka na pátek. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR žádá proto chovatele hospodářských zvířat, aby svá stáda zejména na noc aktivně zabezpečovali. Stavbu ohradníků či nákup pasteveckých psů, kteří stáda ochrání, je možné hradit z Operačního programu Životní prostředí [1].  

„Chápeme, že je pro chovatele těžké vidět svá zvířata napadená velkou šelmou. Rozumíme tomu, že zavádění ochranných opatření je pro mnohé komplikací. Právě proto lze proplácet až 100 % nákladů na zabezpečení stád z Operačního programu Životní prostředí. Doufáme, že stoprocentní podpora bude pro chovatele motivací, aby si svá stáda aktivně zabezpečovali, a nabízíme možnost předem konzultovat projekty s pracovníky AOPK ČR. Zkušenosti z Německa ukazují, že správně nainstalovaný a udržovaný ohradník zajistí až 80% ochranu před útokem vlka, společně s pasteveckým psem lze docílit až 95% ochrany. Připravili jsme také Program péče o vlka obecného, který nyní projednávají resorty životního prostředí a zemědělství,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Vlk se nesmí do ohrady dostat spodem, podhrabat. Doporučuje se položené pletivo vně ohrady nebo drát s elektrickým napětím umístěný 15 až 20 centimetrů nad zemí. Ideální je plně elektrický plot jako síť, nebo 4 až 5 drátů natažených nad sebou.

„Škody způsobené velkými šelmami operativně řešíme. Naši pracovníci je přímo na místě posuzují, aby měl majitel nárok na náhradu škody. S chovateli jednáme, vysvětlujeme jim, jak stáda zabezpečit,“ dodává Hana Heinzelová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Broumovsko.  

Pro rovnováhu v naší krajině jsou potřeba jak chovatelé hospodářských zvířat, která ji pomáhají udržovat bez náletových dřevin, tak vlci. Jsou výborní lovci a mohou tak pomáhat regulovat přemnožené divoce žijící velké býložravce a prasata divoká, kteří způsobují značné škody zemědělcům i lesníkům. Výzkumy dokládají, že 98 % vlčí potravy tvoří právě divoce žijící zvířata.

Program péče o vlka obecného nastavuje koncepční přístup k ochraně této velké šelmy, soustředí se na to, jak mají chovatelé hospodářských zvířat svá stáda chránit a s jakou pomocí státu, ať již jde o podporu zabezpečení stád nebo výši náhrady škod, mohou počítat. Doporučuje i legislativní změny – například zahrnutí vícenákladů (veterinární posudek, kafilerie, náhrada za zaběhnuté kusy, proplácení škod u farmových chovů jelenovitých) do systému vyplácení náhrad, či úpravu dotačních pravidel. Stanoví také postup v případech, kdy se vlci chovají nestandardně. Návrh programu péče byl projednán s různými zájmovými skupinami, například s Českomoravskou mysliveckou jednotou či svazy chovatelů hospodářských zvířat.

Poznámky:

[1] Operační program Životní prostředí, prioritní osa 4, specifický cíl 4.2..projekty je možné konzultovat s regionálními pracovišti AOPK ČR. Kontakty jsou zveřejněny na www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.html.

Výzva č. 110: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=113

Výzva č. 130: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=141

Foto: Staffan Widstrand

Zpět na výpis aktualit