Do Mělníka za Teritoriem vlků

14. 09. 2022
Do Mělníka za Teritoriem vlků

Putovní výstava se od 16. září přesouvá do Regionálního muzea Mělník, kde bude k vidění až do konce října.

 

Je přitom doplněna o ukázky preventivních opatření na ochranu stád, o záběry z fotopastí i několik informačních panelů představujících život dalších velkých šelem a také chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko – Máchův kraj. Výstava vznikla v rámci projektu OWAD [1].
„Ukazuje se, že lidé mají často o vlcích zažité představy, které ne vždy odpovídají skutečnosti a které v lidech vzbuzují obavy. Například si vlka spojují výhradně s hlubokými, neobydlenými hvozdy a pak je zprávy o jejich výskytu v blízkosti osídlení mohou znepokojit,“ vysvětluje Linda Zachystalová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vlk je ve skutečnosti velmi přizpůsobivý a dokáže žít i v kulturní a člověkem obhospodařované krajině, pokud má dostatek potravy a klidu na odchov mláďat. Může přicházet i blíže k vesnicím a obydlím, neboť jeho teritorium na ně často bezprostředně navazuje. Přesto si zachovává plachost a střetům s člověkem se vyhýbá. To potvrzuje například i smečka na Ralsku, která zde sídlí od roku 2014 a i přes intenzivní turistický ruch a vysokou hustotu osídlení jsou zde setkání s vlkem ojedinělá.

„Cílem výstavy je tyto základní informace o vlcích předat veřejnosti. Že to jsou velmi inteligentní zvířata s propracovanou komunikací, že žijí ve smečkách a její členové o sebe navzájem pečují, že se při lovu orientují na divoce žijící kopytníky. Že mohou také napadat nezabezpečená domácí zvířata, a jakou roli zde hrají preventivní opatření na ochranu stád,“ doplňuje Zachystalová.

Poznámky:
[1] Tříletý projekt se věnoval sdílení zkušeností při ochraně vlka („Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině – OWAD“). Podílely se na něm Česká zemědělská univerzita v Praze, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstvo životního prostředí a Senckenbergovo muzeum přírodních věd v Görlitz. Zaměřoval se na zpřesnění informací o výskytu a šíření vlků do České republiky, koncepční přístup k jejich ochraně a zmírňování konfliktů, které návrat vlků může mít. Projektovým územím byl Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Projekt OWAD byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Zpět na výpis aktualit