Dialog s chovateli ovcí a koz

12. 11. 2019
Dialog s chovateli ovcí a koz

Proběhl na celostátním setkání Svazu chovatelů ovcí a koz minulý týden.

 

Představit plán managementu vlka (tzv. program péče) a diskutovat s chovateli přišli zástupci Ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Náměstek ministra Vladimír Dolejský shrnul dosavadní úpravy, které vycházejí vstříc chovatelům (navýšení ceníku pro náhrady škod, možnost financování až 100 % nákladů na preventivní opatření proti útokům vlků z OPŽP), a informoval o novele zákona č. 115/2000 Sb. o náhradách škod působených vybranými zvláště chráněnými živočichy, která by měla zjednodušit poskytování náhrad škod a která je nyní připravována resortem životního prostředí. Zároveň pozval zástupce chovatelů na kulatý stůl 11. prosince k dalšímu projednání programu péče o vlka.

Tento program podrobněji představila Jindřiška Jelínková z AOPK ČR. Za chovatele vystoupil Tomáš Havrlant, který prezentoval přístupy k managementu vlka v různých zemích Evropy a kritizoval přístup státu k poškozování práv chovatelů. Své zkušenosti s opakovanými útoky vlků prezentoval René Zimmel z Českokrumlovska.

Se zástupci AOPK ČR potom chovatelé diskutovali bezmála tři hodiny. „Byla to emotivní diskuse, ale to je pochopitelné. Snažili jsme se chovatelům vysvětlit, že se snažíme ovčákům vyjít vstříc tam, kde je to možné.  Jsme otevřeni korektní diskusi a chceme s nimi spolupracovat,“ řekl Tomáš Růžička z AOPK ČR. Vedoucí Správy CHKO Broumovsko Hana Heinzelová upozornila na to, že na Broumovsku je stále hodně chovatelů, kteří i přes to, že jejich stáda byla napadena vlky, nepřistoupili ke zlepšení jejich zabezpečení. Stát poskytuje prostředky na preventivní opatření prostřednictvím OPŽP a umožňuje financování např. elektrických ohradníků nebo pasteveckých psů. Podle Jiřího Nyklíčka z AOPK ČR bylo podáno již 27 projektů s úspěšností 60–70 % a ta opatření, která byla podpořena, zatím proti vlkům fungují a jsou účinná. Pracovníci agentury upozornili, že žádná opatření nemohou být úspěšná ze 100 %.

V diskuzi chovatelé požadovali možnost odstřelu vlků, kteří napadnou zabezpečená stáda, a upozorňovali na zvýšené náklady chovu ovcí při snaze zabezpečit stáda proti útokům, které se jim nevrátí. Poukazovali na snížené přírůstky, pokud musí ovce na noc zavírat do košárů, nebo ztrátu dojivosti po útoku vlků.  Závěrem předseda Svazu chovatelů ovcí a koz Vít Mareš poděkoval zástupcům AOPK ČR a MŽP, že přišli s chovateli diskutovat.

 

Foto: Šárka Kopecká

Zpět na výpis aktualit