Aktualizace ceníku

18. 10. 2022
Aktualizace ceníku

Mění se ceník doporučovaných cen za vybrané druhy hospodářských zvířat pro účely náhrad škod způsobených vlkem (dle zákona č. 115/2000 Sb.).


Ceník byl navržen po diskusi s chovateli a je odsouhlasen mezi MŽP a MZe. Je možné jej využít pro určení výše škody vlkem od dne 17. 10. 2022 (tzn. podání žádosti ke dni 17. 10. 2022 a dále).

Poznámky k tabulce:

* Plemeník splňuje požadavky na zařazení do plemenitby (rodiče zapsané do plemenné knihy, splňuje podmínky stanovené radou plemenných knih pro klasifikaci, plemeník byl vybrán do odchovu oprávněnou osobou dle plemenářského zákona).

** Doloženo potvrzením o původu (POP), nově zootechnickým osvědčením (ZO).

*** Doloženo potvrzením o mléčné KU nebo schválenou dojírnou nebo fakturací za prodej mléka nebo výrobků

Zpět na výpis aktualit