Přehled škodních událostí

Počty usmrcených jedinců hospodářských zvířat za období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 podle krajů:

Zahrnuty jsou pouze kraje s hlášenými škodami.

Vzhledem ke lhůtám vyplácení odškodnění tento graf neodpovídá statistice náhrad vyplacených škod ve stejném období (např. některé škodní události z roku 2017 mohly být vyplaceny až v roce 2018 apod.).

  počet usmrcených zvířat.jpg

 tabulka souhrn škod.jpg

 Zdroj: AOPK ČR, NP České Švýcarsko, NP Šumava, KRNAP, Krajské úřady