Příklady dobré praxe

josef_mottl_pastva_v_NPP_Zlaty_kun_slajdr.jpg
Foto: Josef Mottl

Návrat vlků do naší přírody po sto letech vyvolává v některých lidech, zejména chovatelích hospodářských zvířat, obavy. Zkušenosti z okolních států ale ukazují, že je možné domácí zvířata zabezpečit a škody minimalizovat. 

Například v Bavorsku v obci Bischofsgrün nedaleko českých hranic se na farmě Wild-Bunch-Ranch v roce 2015 její majitelé rozhodli pro ochranu stád skotu pomocí pasteveckých psů, dvou kangalů (varianta anatolského pasteveckého psa). Rozhovor s majitelkou farmy, paní Homburg, je možné si přečíst zde.

Také v České republice se již někteří farmáři snaží svá stáda zabezpečit kombinací elektrických ohradníků a pasteveckých psů. Jedním takovým je i farmář z Krušných hor, který používá španělské mastiny a daří se mu tak úspěšně chránit stádo 3000 ovcí. O soužití farmářů a vlků v Krušných horách si můžete přečíst zde.

Pro přírodu a tedy i pro člověka je návrat vlků jednoznačným obohacením. Více v kapitole Vlk jako přirozená součást prostředí.